Välkommen till föreningens medlemssidor.

Här finner du Nyheter, Information, Felanmälan och mycket annat.
Länkar till Stadgar och Årsredovisningar hittar du på startsidan
Vill du lämna synpunkter eller väcka idéer, är Forum ett bra alternativ.

Lösenord = Portkoden
Knappa in portkoden när en medlemssida kräver lösenord. 

Anslagstavlan

Hyr fjärrkontroll till grinden
Beställ en eller flera fjärrkontroller. Kostnaden är f.n. en engångshyra på 330 kr inkl moms.
Beställ din kontroll här

2017-11-16

Markarbeten för ny park
Den 15 januari räknar vi med att arbeten för ny parkanläggning påbörjas. Arbetet kommer att fortgå några månader. Nya växter planteras i september

Ritningar

2018-01-12

Forum med svar på medlemmars frågor
Mejlfrågor som bedöms vara av allmänt intresse publiceras i vårt forum.
Förmedla gärna dina synpunkter och frågor via forumet.
Lösenord = portkoden

2018-01-13

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Från januari provar vi att sända ut elektroniskt nyhetsbrev. 
Vi hoppas att kunna publicera nyheter och viktig information snabbare och tätare än våra tryckta Infoblad.
Beställ prenumeration på startsidan

2018-01-13