Avflyttningsbesiktning

Beställ besiktning inför avflyttning

Inför avflyttning skall en besiktning av lägenheten företas. Avsikten är att kontrollera att inga otillåtna förändringar är vidtagna.

Besiktingen sker i syfte att säkra fastighetens kvalitet, samt tjäna som en extra trygghet för den tillträdande medlemmen. 

Besiktningen är kostnadsfri, men alla kostnader som uppstår för att få en lägenhet godkänd debiteras säljaren.


Tillträdande medlems ansökan behandlas efter godkänd avflyttningsbesiktning.