Information och nyheter

Här hittar du länkar till viktig information till boende.

Felanmälan
Bästa sättet att anmäla fel i eller utanför lägenheten,är via hemsidan.
Till felanmälan

Renovering och ombyggnad
Föreningens regler är till för fastighetens säkerhet samt din egen och övriga boendes trivsel. Bl.a. får du tips om tider, tillstånd och sophantering 
Läs Regler vid renovering och ombyggnad

Stadgar och Policyer
Föreningens stadgar omfattar alla våra rättigheter och skyldigheter. 
Våra policyer ger vägledning för hur vi agerar i vissa frågor

Övrigt
På sidan "Allmän Information", hittar du det mesta som rör ditt boende och medlemskap. Via infoblad och nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om vad som pågår i föreningen.

Prenumerera på Nyhetsbrev

Vi använder E-brev för att snabbt få ut information till medlemmarna. Missa inte att prenumerera