Parkering

Parkering av fordon

Parkering är endast tillåten på markerade platser.

Tillfälliga parkeringstillstånd

Styrelseledamot kan utfärda parkeringstillstånd till hantverkare och servicepersonal, med uppdrag i fastighet eller lägenhet.

Gästparkering

Gästparkeringens tre platser är avsedd för medlemmars gäster.
Ett enkelt papper med notering om vilken medlem som besöks, räcker som tillstånd.

Beställning av Fjärrkontroll till Grind

Medlem i föreningen kan hyra fjärrkontroll mot en engångsavgift.
Hyran är f.n. 330 kr inkl moms. Villkor kan du läsa här
Beställ genom att fylla i formuläret. Betala kontant eller med Swish vid leverans. Levereras till din dörr.