Träffa styrelsen

Från dec 2018 har du möjlighet att träffa styrelsen för att ställa frågor, 30 minuter före ordinarie styrelsemöte.

Du är välkommen till styrelserummet, 
från kl 17:00 till kl 18:00

(vid cykelrummet mot parkeringen i hus nr 105)
Aktuella datum 2018-2019
6 mars
3 april
8 maj
5 juni
4 september
2 oktober
6 november
4 december
8 januari
5 februari