Träffa styrelsen

Från dec 2018 har du möjlighet att träffa styrelsen för att ställa frågor, 30 minuter före ordinarie styrelsemöte.

Du är välkommen till styrelserummet, 
från kl 17:30 till kl 18:00

(vid cykelrummet mot parkeringen i hus nr 105)
Aktuella datum 2020
Då vi har en pågående pandemi har vi inga fysiska möten.