Parkering

Parkering av fordon
Parkering är endast tillåten på markerade platser.

Gästparkering
Gästparkeringens tre platser är avsedd för medlemmars gäster.
Ett enkelt papper med notering om vilken medlem som besöks, räcker som tillstånd.

Tillfälliga parkeringstillstånd
Här söker du parkeringstillstånd

Hyra plats för laddning/motorvärmare
Här finns kölista till laddplats

Fjärrkontroll till grind
Här beställer du fjärrkontroll

Parkering utanför entréer och innergård  
Parkering är tillåten i 10 minuter. Gården är nu utformad så att man ska köra runt husen efter avslutat parkering på innergård. Parkera ansvarsfullt och med omtanke för andra medlemmar och räddningstjänst.

Parkering för motorcykel
Vi har 6 platser för motorcykel på parkeringen.