Kölista för P-plats med laddare eller motorvärmare

Månadsavgift för laddplats: Meddelas senast april 2019
Månadsavgift för motorvärmare: Meddelas senast april 2019
 

Kölistor
Laddare och motorvärmare har separata kölistor.
Villkor för Laddplats
Plats för laddning har prioritet.
Kontrakt för hyra av laddplats gäller tills vidare, dock senast till avflyttning.
Villkor för motorvärmare
Kontrakt för motorvärmare gäller tills vidare, dock senast till avflyttning eller att platsen behöver tas i anspråk för laddning av bil. Vid uppsägning p.g.a. brist på laddplatser gäller "sist in – först ut".
Likabehandling
Den som hyr plats för motorvärmare, kan inte automatiskt omvandla kontraktet till laddplats utan placeras i kön för dessa.