Ansökan om parkeringstillstånd

Sök parkeringstillstånd om du t.ex. ska anlita hantverkare, hyra lätt lastbil, är tillfälligt sjuk eller av andra anledningar behöver en tillfällig uppställningsplats.

Vid beviljat tillstånd erhåller du ett skriftligt tillstånd.
Fyll i bilens registreringsnummer, och placera tillståndet synligt vid framrutan. Q-park ansvarar för tillsyn och kontrollavgifter.

Plats vid gästparkering kan inte reserveras. Tillstånd utdelat för gästparkering gäller i mån av plats.