Underhåll och Renovering

Här samlar vi uppgifter om egna underhåll, renoveringar och ombyggnader.

Följ föreningens Regler vid Renovering, För att minimera olägenheter för dig och dina grannar,