Hjälp med läckande WC-cistern 


Föreningen står för kostnader vid byte av packning i WC-cistern.

Felanmäl på sedvanligt sätt. Kostnaden tas av föreningen när läckage uppstår.
Förtida byten betalas av medlem som vanligt.

Här kan du felanmäla »

Det är viktigt att du ser till att åtgärda läckage!
Inte bara från toalett, utan alla typer av otätheter.
Tyvärr har vi exempel på att underlåtenhet att anmäla läckage orsakat stora skador på egen och underliggande lägenhet.