Tips om Ventilation

Håll fönsterventiler öppna!

Lukter från andra lägenheter beror ofta på att fönsterventiler är stängda. Luft sugs alltid ut ur lägenheten via utsugsventiler. Om förnsterventilerna är stängda sugs luft från grannar/trapphus in i lägenheten i stället för frisk luft. 

Hjälp till att hålla luften fräsch – I hela huset!
Friskluft tas in via ventiler vid fönster, genom fönstervädring samt genom otätheter i byggnaden.
 
Utsugning av luft sker med en centralt placerad fläkt via de utsugsventiler som finns i badrum och kök.
 
För att få bästa resultat ska du tänka på:

  • Försök att alltid ha friskluftsventilerna i öppet läge.
  • För att bättra på utsuget vid matlagning öppna ett fönster i sovrum eller vardagsrum (ej i köket!)
  •  Efter bad/dusch öppna gärna ett fönster för att öka utsuget i badrummet så torkar det upp snabbare.
  • Det är viktigt för ventilationens funktion att utsugsventilerna i badrum och kök hålls rena.
  • Om du har stängt till ventilerna i fönstren  p.g.a. drag etc, kom ihåg att öppna dem igen så fort som möjligt. Ju fler ventiler som är öppna, desto mindre drag blir det.

 
När alla hjälps åt att följa dessa enkla råd minskar risken för problem med drag, lukt och fukt samt att vi får ett bra inomhusklimat.