Underhållsansvar

Behöver du hjälp med reparationer som föreningen inte står för, kan du kontakta föreningens tekniska förvaltare, eller annan valfri entreprenör.
Du ansvar för att arbetet utförts fackmannamässigt ansvarar, oavsett vem du anlitar.

VVS Ansvar
Ompackning av blandare och kranar Medlem
Rensning av golvbrunnar, vattenlås samt avloppsstick
Viktigt – Läs detta!
Förening
Justering av WC, spolanordningar, flottörer och kopplingsrör till WC Förening
Justering av radiatorventlier Förening
Justering av bottenventiler i tvättställ, disklådor, utslagsbackar och badkar, utbyte av proppar Medlem
Justering eller utbyte av handduschar, duschslangar och torkhissar Medlem
Justering av till- och frånluftsdon Förening
Köksfläkt; Justering, utbyte av vred Medlem
VITVAROR Ansvar
Samtliga vitvaror Medlem
YTTERDÖRR Ansvar
Justering eller reparation Medlem
Byte av namnskylt Förening
FÖNSTER,  BALKONGDÖRRAR Ansvar
Justeringar, utbyte av beslag Medlem
Justering av espangoletter Medlem
Inre fönsterruta Medlem
Yttre fönsterruta Förening
Solfilm, Endast godkänd film på mellanglasets ytterfönster Medlem
EL Ansvar
Justering eller utbyte av strömbrytare, vägguttag, kronkontakter och glober Medlem
Byte av huvudsäkring, max 1 ggr per kalenderår Förening
Byte av huvudsäkring, efterföljande under kalenderår Medlem
ÖVRIGT Ansvar
Felsökning, medlemsansvar, eller konstaterat att fel ej föreligger Medlem
Felsökning, föreningsansvar Förening