Underhållsansvar

Behöver du hjälp med reparationer som föreningen inte står för, kan du kontakta föreningens tekniska förvaltare, eller annan valfri entreprenör.
Du ansvar för att arbetet utförts fackmannamässigt ansvarar, oavsett vem du anlitar.

VVSAnsvar
Ompackning av blandare och kranarMedlem
Rensning av golvbrunnar, vattenlås samt avloppsstick
Viktigt – Läs detta!
Förening
Justering av WC, spolanordningar, flottörer och kopplingsrör till WCFörening
Justering av radiatorventlierFörening
Justering av bottenventiler i tvättställ, disklådor, utslagsbackar och badkar, utbyte av propparMedlem
Justering eller utbyte av handduschar, duschslangar och torkhissarMedlem
Justering av till- och frånluftsdonFörening
Köksfläkt; Justering, utbyte av vredMedlem
VITVARORAnsvar
Samtliga vitvarorMedlem
YTTERDÖRRAnsvar
Justering eller reparationMedlem
Byte av namnskyltFörening
FÖNSTER,  BALKONGDÖRRARAnsvar
Justeringar, utbyte av beslagMedlem
Justering av espangoletterMedlem
Inre fönsterrutaMedlem
Yttre fönsterrutaFörening
Solfilm, Endast godkänd film på mellanglasets ytterfönsterMedlem
ELAnsvar
Justering eller utbyte av strömbrytare, vägguttag, kronkontakter och globerMedlem
Byte av huvudsäkring, max 1 ggr per kalenderårFörening
Byte av huvudsäkring, efterföljande under kalenderårMedlem
ÖVRIGTAnsvar
Felsökning, medlemsansvar, eller konstaterat att fel ej föreliggerMedlem
Felsökning, föreningsansvarFörening