Hyresvillkor för Fjärrkontroll

  1. Hyresavtalet avser fjärrkontroll/er till grind vid parkering och löper fram till uppsägning av medlemskap.
  2. Erlagd hyra avser hela perioden från datum för undertecknande till datum för uppsägning av medlemskap.
  3. Hyrestagaren är ansvarig för kostnader vid reparationer eller utbyte till ny kontroll.
  4. Hyrestagaren ska ersätta förkommen fjärrkontroll med 1000 kr, för att täcka omprogrammering.
  5. Vid uppsägning av avtal skall fjärrkontroll återlämnas till föreningen, eller överlåtas enligt punkt 6
  6. Om fjärrkontroll överlåtes till medlem, skall nytt avtal signeras. Överlåtelsen är kostnadsfri.
  7. Brf Idlången 21 har rätt att säga upp avtalet och kräva fjärrkontroller i retur, vid missbruk eller oaktsamhet.
Tillbaka till parkering